Loading color scheme

Katarzyna Ziółkowska

mgr analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny, w trakcie kończenia doktoratu na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W 2010 roku została specjalistą z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, a w 2011 roku - specjalistą z laboratoryjnej genetyki medycznej.
W 2007 roku uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) - asystenta systemu zarządzania jakością w laboratorium diagnostyki medycznej.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Od marca 1999 roku zatrudniona w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (GPSK UM), na stanowisku młodszego asystenta, w 2000 roku objęła stanowisko Kierownika Pracowni Cytogenetycznej, a w 2012 roku dodatkowo – Kierownika Pracowni Biochemicznej. Od września 2012 roku sprawuje także nadzór merytoryczny nad badaniami HPV metodą molekularną w Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy GPSK UM. W maju 2013 roku objęła stanowisko Kierownika Centralnego Laboratorium w GPSK UM, a od stycznia 2017 roku jest również zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierownictwem dr hab. n. med. Ewy Wysockiej.

ROZWÓJ

Katarzyna Ziółkowska bierze czynny udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jako wykładowca w zakresie diagnostyki prenatalnej, chorób infekcyjnych, błędów przedlaboratoryjnych oraz badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem – POCT. Jest autorem i współautorem wielu opracowań i publikacji w zakresie markerów laboratoryjnych w inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyce płodu, diagnostyki TORCH oraz doświadczeń własnych we wdrażaniu i rozwijaniu diagnostyki przyłóżkowej (POCT) w GPSK UM.

Jest także członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych –PWZDL 01065, Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Sekcji Genetyki Klinicznej przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników.