Loading color scheme

Dr n. med. Andrzej Janus

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2015 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim tej samej Uczelni. Przed rozpoczęciem pracy w Siemens Healthineers, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, autor publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach oraz praktykujący Diagnosta Laboratoryjny, działający w zarządzie lokalnych struktur Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. W 2021 roku, po cyklu kilkuletnich szkoleń w kierunku Healthcare Consulting Specialist, uzyskał tytuł konsultanta Lean Healthcare & Six Sigma nadany przez College of Engineering, University of Michigan. W Siemens Healthineers odpowiada m.in. za przeprowadzanie audytów organizacji pracy i ocenę możliwości optymalizacji procesów w laboratoriach diagnostycznych, a także bierze udział w projektowaniu nowych laboratoriów, mając na swoim koncie współpracę ze szpitalami i innymi placówkami medycznymi na terenie Polski i regionu EMEA. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną zdobytą na międzynarodowych szkoleniach z wiedzą praktyczną tworząc rozwiązania optymalne zarówno dla pracowników jak i menagerów placówek medycznych.