Loading color scheme

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, ur. 1958, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Nauczyciel akademicki zajmujący się również kształceniem podyplomowym z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują terapeutyczne monitorowanie leków, diagnostykę i monitorowanie leczenia cukrzycy, badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT), biochemię kliniczną chorób układu krążenia oraz zagadnienia klasyfikacji i kodowania badań laboratoryjnych. Autor / współautor 263 artykułów i 192 rozdziałów w podręcznikach oraz redaktor / współredaktor 4 podręczników z dziedziny medycyny laboratoryjnej. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 2010-2017, członek władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, członek American Association for Clinical Chemistry.