Loading color scheme

prof. dr hab. n.med. Maciej Banach

Kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi
Kierownik Centrum Badań nad Chorobami Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski
Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa ds. Miażdżycy
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego