Loading color scheme

Prof. dr hab. n med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Prof. dr hab. n med. Ewa Augustynowicz-Kopeć jest Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka. Pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć wprowadza nowe metody genetyczne do wykrywania gruźlicy i molekularnych dochodzeń epidemiologicznych sprawując jednocześnie nadzór merytoryczny nad 70 laboratoriami prątka w kraju. Jest specjalistą w zakresie Mikrobiologii Medycznej i Zdrowia Publicznego. Bierze aktywny udział w działaniach Towarzystw Naukowych i Stowarzyszeń: Członek Zarządu - Skarbnik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Sekretarz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Poza tym jest Członkiem Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie mikrobiologii oraz Członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii, jednocześnie pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć bierze czynny udział w organizacji kursów oraz staży specjalizacyjnych dla lekarzy, lekarzy mikrobiologów, pielęgniarek oraz diagnostów laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii medycznej, zakażeń szpitalnych, dochodzeń epidemiologicznych, etiologii i obrazu klinicznego gruźlicy, jak również w zakresie mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz. Jest autorem oraz współautorem około 250 prac naukowych o łącznym współczynniku „Impact Factor” 202,936. Prace były cytowane 2662 razy, a indeks Hirscha wynosi 25.