Loading color scheme

Dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek

Dr hab. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Specjalistka z zakresu mikrobiologii, epidemiologii i ze zdrowia publicznego,. Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu nowoczesnego zarządzania placówkami służby zdrowia  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz  studia podyplomowe: Zarządzanie i Kierowanie Zakładem Leczniczym Resortu Obrony Narodowej  w Wojskowym Instytucie Medycznym  w Warszawie.  Pracownik cywilny wojska  z ponad 25- letnim  stażem pracy.  W tym czasie czynny udział w organizowaniu  pracowni mikrobiologicznej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Modlinie, organizacja pracowni biologii molekularnej w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, pomoc w rozpoczęciu badań w laboratorium 3 klasy bezpieczeństwa w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie. Obecnie Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego  (WIM) w Warszawie. Od 2020 roku Krajowy Konsultant ds. Obronności w dziedzinie Epidemiologii  oraz Koordynator Ośrodka Diagnostyki Medycznej WIM, Członek Komisji Bioetycznej przy WIM. Uczestniczka kilkudziesięciu zjazdów międzynarodowych i krajowych. Recenzent i Promotor prac doktorskich  oraz kierownik osób specjalizujących się z zakresu epidemiologii. Dorobek naukowy stanowi ponad 100 artykułów naukowych  Autor 12 rozdziałów w książkach, jednej monografii i cyfrowych materiałów uzupełniających dla studentów z zakresu dermatologii kosmetycznej.