Loading color scheme

Prof. dr hab. n. far. Ewa Balcerczak

Diagnosta laboratoryjny, naukowiec, dydaktyk;
Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Kierownik Pracowni wykonującej badania molekularne w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2 SYNEVO;
Członek zespołu ekspertów CMKP do spraw opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej;
Członek zespołu ekspertów CMKP do spraw opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej CMKP;
Członek zespołu ekspertów MZ do weryfikacji programu nauczania kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej.