Loading color scheme

Jarosław Kieszek

Dyrektor Centrum e-Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za informatyzację sektora ochrony zdrowia w Polsce. Poprzednio wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia, m.in. Dyrektor Departamentu Innowacji, Dyrektor Biura Administracyjnego oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, słuchacz studiów MBA WUM-SGH. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, zarządzaniu procesowym oraz podejściem projektowym w rozwiązywaniu problemów.