Loading color scheme

Renata Zygmuntowicz-Aniśko

Renata Zygmuntowicz-Aniśko jest absolwentką   biologii molekularnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego ( 1980r). Pełniła funkcje kierownicze w Laboratorium Analitycznym Przychodni Specjalistycznej Nr 15 ZOZ Wrocław-Krzyki ( 1980-1984), Laboratorium Analitycznym Kliniki Laryngologii i Okulistyki  Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu( 1984-1996), Laboratorium Analitycznym Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego, Kliniki Alergologii i Kardiologii Pediatrycznej ( 1996-2005), Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ( 2005-2018). Specjalista w dziedzinie analityki klinicznej( 1999)  oraz zdrowia publicznego (2008). Ukończyła studia podyplomowe menedżerskie Zarządzanie  Samodzielnym  Zakładem Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2001), Studium Zarządzania i Oceny Technologii Medycznych (2006). Uzyskała tytuł auditora Wewnętrznego Systemu Jakości w Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Polskim Centrum Badan i Certyfikacji (2003) ,tam także  ukończyła szkolenie Planowanie, budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium diagnostyki medycznej i jego akredytacja ( 2002). W latach 1976-1981 pracowała z młodzieżą jako trener szermierki II klasy w Akademickim Związku Sportowym we Wrocławiu. W latach 1989 – 2001 współpracowała z grupą osób  tworzących Samorząd Zawodowy diagnostów laboratoryjnych ,  działała w Komitecie Organizacyjnym  I Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych . Wchodziła w skład Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w I, II, III Kadencji jako Przedstawiciel województwa dolnośląskiego. Obecnie pracuje w Zespole Rzecznika KIDL jako zastępca Rzecznika KIDL. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, wspierając inicjatywy środowiska diagnostów laboratoryjnych . Od 2014 roku współpracuje z Oddziałem Analityki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie zajęć dydaktycznych , zajęć praktycznej nauki zawodu, prowadzenia praktyk studenckich. Jest współautorem publikacji : T.Kręcicki, R. Zygmuntowicz Zastosowanie seryjnych oznaczeń kwasu sjalowego (ks) do monitorowania chirurgicznego leczenia raka krtani;  NOWOTWORY 1998; oraz A. Kubicz, E.Dratewka-Kos, R.Zygmuntowicz MULTIPLE MOLEKULAR FORMSOF THE ACID PHOSPHATASE FROM CYPRINUS CARPIO LIVER: ISOLATION AND COMPARISON WITH THOSE OF RANA ESCULENTA  Com.Biochem. Physiol.Vol.68B.

Obecnie na emeryturze, pozostaje w dawnym miejscu pracy na stanowisku asystenta ds. monitorowania błędu przedlaboratoryjnego w Szpitalu, współpracując z nowym kierownictwem.

 Ma jednego syna Jakuba i troje wnuków: Leonarda, Hannę i Zosię.