Loading color scheme

Maciej Szmitkowski

Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski jest powołany przez Ministra Zdrowia  na przedstawiciela Polski do europejskiej grupy roboczej w ramach Health Security Committy (HSC), do udziału w pracach dotyczących szybkich testów antygenowych i aktualizacji  wspólnego wykazu RAT (Rapid Antygen Tests). Jest też członkiem grupy ekspertów AOTMiT opracowującej polskie „Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia COVID 19” oraz członkiem „Zespołu MZ do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej”.
Profesor Maciej Szmitkowski  od 2014 roku jest konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej a w latach 1984–2014 był konsultantem wojewódzkim. Był dziekanem i dwukrotnie prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, twórcą i kierownikiem Zakładu Diagnostyki Biochemicznej w Szpitalu Uniwersyteckim. Jest promotorem 17 prac doktorskich,  opiekunem 10 prac habilitacyjnych z których 3 osoby uzyskały tytuł profesora.  Dorobek naukowy profesora to aktualnie 466 publikacji w czasopismach. Impact Factor ponad 400,0 i Index Hirscha = 31. Prof. Szmitkowski był i jest członkiem zarządów głównych towarzystw naukowych (38 lat członek ZG PTDL), komisji i komitetów PAN, laureatem 9 nagród naukowych Ministra Zdrowia w tym za całość dorobku i ponad 60 nagród J.M. Rektora. Realizował liczne granty KBN i MNiSzW. Odbył 4 zagraniczne staże naukowe. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa  Diagnostyki Laboratoryjnej. Odznaczony dwukrotnie Złotym  Krzyżem Zasługi,  Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę,  odznaczeniami Za zasługi dla Ochrony Zdrowia i Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia oraz najwyższym odznaczeniem „Sapere Aude” Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Od 2005 roku jest pełnomocnikiem J.M. Rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
i obecnie kształci ponad 200 osób w 4 dziedzinach specjalizacyjnych.