Loading color scheme

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1997 roku  pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem  chorób infekcyjnych oraz prowadzi  badania nad patogenezą zakażeń i  mechanizmami lekooporności  drobnoustrojów. Jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych, w tym  publikacji dotyczących terapii zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD,  Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych IPCZD oraz konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.