Loading color scheme

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Dr hab. n. o zdr., prof. NIZP PZH-PIB Iwona Paradowska-Stankiewicz – Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii

Lekarz, specjalistka epidemiologii, doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor NIZP PZH-PIB.
Od początku drogi zawodowej związana z epidemiologią - początkowo chorób niezakaźnych, a od 2008r. chorób zakaźnych w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH-PIB, w którym pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu oraz Kierownika Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień. Zajmuje się nadzorem epidemiologicznym, analizą sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, prowadzeniem badań naukowych, edukacją w zakresie epidemiologii, w tym szczepień. Jest członkiem wielu gremiów eksperckich w Kraju: Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Pandemicznego przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Eradykacji Poliomyelitis  przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Eliminacji Różyczki i Różyczki Wrodzonej przy Ministrze Zdrowia, a w okresie pandemii koronawirusa - członkiem Rady Medycznej przy Premierze RP. Drugą kadencję pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii. Ponadto pełni funkcję osoby do kontaktu z ECDC oraz WHO w zakresie nadzoru krajowego nad chorobami zakaźnymi,  jak również WHO / NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) w zakresie szczepień.  
Autorka/współautorka ok. 200 publikacji naukowych, 18 rozdziałów w podręcznikach
i monografiach, wielu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, redaktor naczelna pierwszego wydania podręcznika do epidemiologii pt.: „Epidemiologia. Od teorii do praktyki.”