Loading color scheme

25.11.2021

     

 

13.00-13.30 • Otwarcie 5. Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych - Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

13.30-14.15 • Wystąpienia zaproszonych Gości

 

14.15-15.00 • Wręczenie  nagród i  odznaczeń

 

15.00-16.00 • Zdrowie – wspólna sprawa - Debata z udziałem Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych

• Alina Niewiadomska, Prezes KRDL, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
• prof. dr. hab. med. Andrzej Matyja, Prezes NRL, Naczelna Izba Lekarska
• Zofia Małas, Prezes NRPiP, Naczelnej Izba Pielęgniarek i Położnych
• dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes KRF, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes NRA, Naczelna Izba Aptekarska

 

16.00-17.00 • Przerwa

 

17.00-19.00 • Sesja I: Problemy i wyzwania współczesnej onkologii

 

- Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

- „Kliniczne i diagnostyczne znaczenie zmian molekularnych w nowotworach” - Prof. dr hab. n. farm.  Ewa Balcerczak, Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi

 

- „Jakość diagnostyki molekularnej warunkiem skuteczności procesu leczenia w onkologii” - Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

19.00 • Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia, Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych