Loading color scheme

„MEDYCYNA LABORATORYJNA - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

XX-LECIE USTAWY O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ”

25.11.2021

     

 

13.00-13.30 • Otwarcie 5. Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych - Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

13.30-14.15 • Wystąpienia zaproszonych Gości

 

14.15-15.00 • Wręczenie  nagród i  odznaczeń

 

15.00-16.00 • Zdrowie – wspólna sprawa - Debata z udziałem Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych

• Alina Niewiadomska, Prezes KRDL, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
• prof. dr. hab. med. Andrzej Matyja, Prezes NRL, Naczelna Izba Lekarska
• Zofia Małas, Prezes NRPiP, Naczelnej Izba Pielęgniarek i Położnych
• dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes KRF, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes NRA, Naczelna Izba Aptekarska

 

16.00-17.00 • Przerwa

 

17.00-19.00 • Sesja I: Problemy i wyzwania współczesnej onkologii

 

- Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

- „Kliniczne i diagnostyczne znaczenie zmian molekularnych w nowotworach” - Prof. dr hab. n. farm.  Ewa Balcerczak, Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi

 

- „Jakość diagnostyki molekularnej warunkiem skuteczności procesu leczenia w onkologii” - Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

19.00 • Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia, Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

26.11.2021

     

 

9.45-10.00 • Otwarcie obrad - Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

10.00-12.30 • Sesja II: SARS-COV 2 i inne zakażenia:

- „Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy w dobie COVID-19” - Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

 

- „Możliwości i ograniczenia terapii COVID-19” - Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

- ”Przeciwciała w diagnostyce SARS-CoV-2” - Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

- „Wyzwania kliniczno-laboratoryjne w czasie pandemii COVID-19” - Dr hab. n. med. Ewa Wysocka, Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego m. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej - wykład naukowy Siemens Healthcare Sp. z o.o.  


12.30-12.45 • Przerwa

 

12.45-15.00 • Sesja III: Zarządzanie Medycznymi Laboratoriami Diagnostycznymi

- „Nowe wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych.” - Prof. dr hab. n.med. Maciej Banach, Kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

- "Ocena ryzyka niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą typu 2.” - Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek, Instytut Kardiologii w Warszawie - sponsorowany wykład naukowy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

 

- „Ochrona karno-prawna diagnosty laboratoryjnego w związku z atakami antyszczepionkowców.” - Dr hab. n. prawn. Rafał  Kubiak, Prof. UŁ, Zastępca Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

 

- "Jak zlikwidować komunikacyjną wieżę Babel w diagnostyce laboratoryjnej?" - Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - sponsorowany wykład naukowy DiaSorin Poland Sp. z o.o.

 

15.00- 15.45 • Przerwa

 

15.45-18.45 • Sesja IV: Zarządzanie Medycznymi Laboratoriami Diagnostycznymi

 

 

- „Medyczne laboratorium diagnostyczne - zarządzanie przez jakość.” - Dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 

- „Transformacja informatyczna w medycznych laboratoriach diagnostycznych (EDM).”  - Jarosław Kieszek, Dyrektor Centrum e-Zdrowia, Warszawa

   

- „Zarządzanie zmianą w MLD – „Change Management Chain” w metodologii DMAIC.” - Dr n. med. Andrzej Janus, certyfikowany międzynarodowy konsultant LEAN Healthcare & SixSigma w Siemens Healthineers - wykład naukowy Siemens Healthcare Sp. z o.o.

 

- "Diagnostyka POCT - dalej od łóżka pacjenta.” - Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - sponsorowany wykład naukowy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

 

- "Aktualne możliwości metodyczne i sprzętowe w oznaczaniu glukozy w trybie POC." - mgr Katarzyna Ziółkowska, GPSK Poznań - sponsorowany wykład naukowy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

 

- „Kierownik jako lider zespołu MLD - wyzwanie i odpowiedzialność.” - Renata Zygmuntowicz – Aniśko, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

  

- „Praktyczne aspekty realizacji Programu 40+.”  - Prof. dr hab. n. med. Jakub Swadźba – współzałożyciel i prezes Spółki Diagnostyka S.A., lidera branży diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

 

18.45-24.00 • Internetowy test zaliczeniowy

 

19.00 • Podsumowanie i zakończenie 5 FORUM KIEROWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH:  Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych